Styrelse

 

Styrelse och ansvarsområden verksamhetsåret 2016-2017
Ordförande Tord Rönnqvist
Vice Ordförande Åke Johansson
Sekreterare Susanne Larsson
Ledamot Rune Wåglund
Ledamot Bengt Kleijn
Ledamot Anders Svensson
Ledamot Kenneth Solback
Vicevärd
Tord Rönnqvist  070-677 24 17
Valberedning
Göran Ivarsson (sammankallande)
Barbro Eriksson
Jannica Björlingsson
Föreningsexpedition
Föreningsexpeditionen finns i källaren till Björnskogsvägen 38
och har öppet torsdagar kl 18.00 – 19.00.
Tel 070-677 24 17
Hemsida www.brfmatrosen.se
E-post brf.matrosen@tele2.se