Styrelse

 

Styrelse  verksamhetsåret 2019-2020
Ordförande          Tord Rönnqvist
Vice Ordförande Bengt Kleijn
Sekreterare             Susanne Larsson
Ledamot                  Rune Wåglund
Ledamot                  Åke Johansson
Ledamot                  Anders Svensson
Ledamot              Jannica Björlingsson
   
Vicevärd
Tord Rönnqvist  070-677 24 17
   
Valberedning
 Ted Ådén  (sammankallande)  
Barbro Eriksson  
Sara Rask  
   
Föreningsexpedition
Föreningsexpeditionen finns i källaren till Björnskogsvägen 38
och har öppet sista torsdagen i månaden kl 18.00 – 19.00.
Tel 070-677 24 17
  www.brfmatrosen.se
  brf.matrosen@tele2.se