Lägenheter

A-B-D-Huset 1:
A-B-D-Huset-1

A-B-D-Huset 2:
A-B-D-Huset-2

C-huset 1:
C-Huset-1

C-huset 2:
C-Huset-2

C-Huset 3:
C-Huset-3

Copyright: Bostadsrättsföreningen Matrosen, Gustavsberg 2014